A- A A+
Malay English

Piagam Pelanggan

  • Kami adalah komited untuk menyediakan dan menyelenggarakan infrastruktur dan kemudahan awam bagi memenuhi keperluan pembangunan Negara.

  • Dalam menyediakan keperluan di atas, jabatan ini akan sentiasa menambahbaikan perkhidmatan professional yang berkualiti dalam rancangan, rekabentuk , pelaksanaan dan pengurusan dalam segala projek dan program dengan memberi penekanan kepada:-

    ( i ) Jangka masa secepat mungkin
    ( ii ) Kos yang ekonomik
    ( iii ) Reka bentuk yang menarik dan kualiti yang terbaik

  • Jabatan ini akan sentiasa memastikan infrastuktur dan kemudahan awam yang dipertanggungajawabkan berfungsi sepertimana yang ditetapkan.